Fundusze UE

Dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Spółka tvhive sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu pt. „Technologia do
bezpiecznego i niezawodnego dostarczania profesjonalnych przekazów kontrybucyjnych audio/wideo
na żywo przy zachowaniu minimalnego możliwego opóźnienia” w ramach Poddziałania 1.1.1
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:
Opracowanie technologii kontrybucji treści audio-wizualnych na żywo w ramach wyspecjalizowanej
sieci CDN (Content Delivery Network) zdolnej do realizacji przesyłów ze znacząco poprawionymi
parametrami związanymi z jakością, niezawodnością, poprawnością przesyłu i opóźnieniem w
stosunku do obecnie oferowanych metod na rynku.

Planowane efekty:
Rezultatem projektu będzie technologia przesyłu treści audio wizualnych w ramach
wyspecjalizowanej sieci CDN.

Wartość projektu netto: 2 660 984,77 zł
Wartość dofinansowania: 1 726 967,34 zł