Fundusze UE

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: Wsparcie Prowadzenia Prac B+R Przez Przedsiębiorstwa, Działanie 1.3: Prace B+R Finansowane z Udziałem Funduszy Kapitałowych

Spółka tvhive sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu pt. „TVHive - opracowanie
oprogramowania komputerowego oraz usług związanych z przesyłaniem sygnałów audio video przez
sieci IP z zastosowaniem algorytmów korekcji błędów strumienia transportowego” w ramach
projektu B+R w fazach PoP (Proof of Principle) i PoC (Proof of Concept) w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: Wsparcie Prowadzenia Prac B+R Przez
Przedsiębiorstwa, Działanie 1.3: Prace B+R Finansowane z Udziałem Funduszy Kapitałowych,
Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów Badawczo-Rozwojowych w Fazie Preseed Przez Fundusze
Typu Proof Of Concept – Bridge Alfa.


Cele projektu:


Planowane efekty:
Wartość projektu netto: 1 050 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 840.000,00 zł
Wkład Funduszu Asi Valuetech Seed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa : 210.000,00 zł