Fundusze UE

Informacja o uzyskaniu dofinansowania
Spółka tvhive sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu pt. „Technologia do bezpiecznego i niezawodnego dostarczania profesjonalnych przekazów kontrybucyjnych audio/wideo na żywo przy zachowaniu minimalnego możliwego opóźnienia" w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

Opracowanie technologii kontrybucji treści audio-wizualnych na żywo w ramach wyspecjalizowanej
sieci CDN (Content Delivery Network) zdolnej do realizacji przesyłów ze znacząco poprawionymi
parametrami związanymi z jakością, niezawodnością, poprawnością przesyłu i opóźnieniem w
stosunku do obecnie oferowanych metod na rynku.

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie technologia przesyłu treści audio wizualnych w ramach wyspecjalizowanej sieci CDN.

Wartość projektu netto: 2 660 984,77 zł
Wartość dofinansowania: 1 726 967,34 zł
Informacja o uzyskaniu dofinansowania
Spółka tvhive sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu pt. „TVHive - opracowanie oprogramowania komputerowego oraz usług związanych z przesyłaniem sygnałów audio video przez sieci IP z zastosowaniem algorytmów korekcji błędów strumienia transportowego" w ramach projektu B+R w fazach PoP (Proof of Principle) i PoC (Proof of Concept) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: Wsparcie Prowadzenia Prac B+R Przez Przedsiębiorstwa, Działanie 1.3: Prace B+R Finansowane z Udziałem Funduszy Kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów Badawczo-Rozwojowych w Fazie Preseed Przez Fundusze
Typu Proof Of Concept – Bridge Alfa.

Cele projektu:

Opracowanie oprogramowanie komputerowego oraz narzędzi, które zapewnią niezawodność i odpowiednia dla rynku profesjonalnego jakość przesyłania sygnałów telewizyjnych przez sieć Internet w miejsce innych tradycyjnych rozwiązań takich jak:
- dosyłanie sygnałów drogą transmisji satelitarnych
- dosyłanie sygnałów liniami dzierżawionymi
- dosyłanie sygnałów Transport Stream przez Internet z wykorzystaniem tradycyjnych protokołów sieciowych

Planowane efekty:
- opracowanie i wdrożenie narzędzi tvhive umożliwiających niezawodne przesyłanie wysokiej jakości sygnałów audio/video z minimalnym możliwym opóźnieniem poprzez zarządzane i niezarządzane (Internet) sieci IP

Wartość projektu netto: 1 050 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 840.000,00 zł
Wkład Funduszu Asi Valuetech Seed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa : 210.000,00 zł